Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

"Pojďme vrátky do pohádky"

 

MOTTO:

                         Ať je tvůj život jako pohádka, kde láska a moudrost přemůže draha hlouposti a zla.