Nadstandardní nabídka školy

 

Plavání

1x týdně ve čtvrtek dopoledne 9:30 - 11:30 hod na ZŠ Milénova, pro 5ti a víceleté děti. Přesun dětí a dozor zajišťují p. učitelky z MŠ.

 

Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti s rodiči - ESS

1x za dva týdny ve čtvrtek (10 lekcí), pro předškolní děti a děti s OŠD. Skupinky budou probíhat v budově MŠ od 15:30-16:30 hod, nutná přítomnost rodiče.