Procházka školkou

 

I. třída - Ježečci

Jedná se o speciální třídu logopedickou.
Tuto třídu navštěvuje 14 dětí s narušenou komunikační schopností.
Denně je zajištěna individuální logopedická péče a další rozvoj všestranných schopností těchto dětí formou skupinové i individuální péče ve třídě.
Spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči na Veslařské.


Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Sýkorová - logopedka

Učitelka: Bc. Aneta Sládečková - logopedka

Učitelka: Mgr. Jitka Dvořáková

Asistent pedagoga: Eliška Maršíková
 


 

II. třída - Motýlci

Je věkově smíšená třída. Ve tříde 26 dětí ve věku od 3 do 6 let


Třídní učitelka: Světlana Zieglerová
Učitelka: Zdeňka Nalezená
  

III. třída - Žabičky

Je věkově smíšená třída. Ve třídě je 26 dětí ve věku od 3 do 6 let.


Třídní učitelka: Hana Rozmahelová
Učitelka: Mgr. Petra Bobková

Asistent pedagoga: Nikola Hrivňáková 

IV. třída - Berušky


Je věkově smíšená třída. Ve třídě je 26 dětí ve věku od 3 do 6 let.


Třídní učitelka: Bc. Dagmar Kubešová
Učitelka: Mgr. Klára Rybářová