Spolupráce se školou

 

Se Základní školou nás spojují společné cíle. Snažíme se, aby díky úzké spolupráci přicházely do školy děti spokojené a tvořivé, optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů.
Jak ZŠ, tak naše MŠ vytváří nové možnosti vzájemného poznání, předškoláci mohou nahlédnout do prostor školy s učitelkami naší MŠ.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.pdf (72090)

Návštěva ZŠ foto.jpg (98884)