Zájmové kroužky

 

SPORTÍK 

Děti se naučí správnému držení těla, koordinaci pohybu, relaxace, součástí jsou tanečky, cvičení s nářadím a na nářadí. Postupné zdokonalování pohybových dovedností…
Pohybová výchova bude probíhat na lehárně MŠ nebo za vhodného počasí i venku na školní zahradě. 

Středa 15:15 - 16:00 hod.
 

VESELÉ PÍSKÁNÍ - flétničky

Zahrnuje a rozvíjí dechová cvičení, jemnou motoriku rukou, koordinaci pohybů spolu se zrakovou kontrolou, hudební sluch, smysl pro rytmus.
Vhodné pro děti 5leté a starší. 
Úterý 15:15 - 16:00 hod.
 

BROUČCI -  přírodovědně tvořivý kroužek

Tvořivé hry, výtvarní činnost. Vycházky do okolí MŠ - pozorování živé přírody, určování přírodnin, mikroskopování, smyslové hry, pozorování a pokusy - zejména v terénu. Didaktické, pohybové a jiné hry, rozhovory, řízené diskuze (enviromentální výchova ).

Co nejvíce aktivit bude probíhat venku.

Čtvrtek 15:15 - 16:00 hod.

 

Na kroužky dostanete během měsíce září dotazníčky, respektujte prosím věk a dovednosti dětí. Upřednostněny budou starší děti.

Dotazníčky jsou považovány za ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU!!!

Kroužky probíhají od měsíce října 2017 do měsíce května 2018.