Zájmové kroužky

 

SPORTÍK 

Děti se naučí správnému držení těla, koordinaci pohybu, relaxace, součástí jsou tanečky, cvičení s nářadím a na nářadí. Postupné zdokonalování pohybových dovedností…
Pohybová výchova bude probíhat na lehárně MŠ nebo za vhodného počasí i venku na školní zahradě. Vhodné pro děti 5leté a starší.

Pondělí 15:15 - 16:00 hod.

 

VESELÉ PÍSKÁNÍ - flétničky

Zahrnuje a rozvíjí dechová cvičení, jemnou motoriku rukou, koordinaci pohybů spolu se zrakovou kontrolou, hudební sluch, smysl pro rytmus.
Flétničky budou probíhat v budově MŠ. Vhodné pro děti 5leté a starší. 
Úterý 15:15 - 16:00 hod.
 

 

 

Na kroužky dostanete během měsíce září dotazníčky, respektujte prosím věk a dovednosti dětí. Upřednostněny budou starší děti.

Dotazníčky jsou považovány za ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU!!!

Kroužky probíhají od měsíce října 2018 do měsíce května 2019.