Logopedická třída

 
 

- Zápis do logopedické třídy na šk.rok 2018/19:

Do logopedické třídy jsou děti přijímány na základě doporučení z SPC Veslařská. Přihlášky lze vyzvednout v termínu od úterý 24. dubna do středy 25. dubna 2018 v ředitelně MŠ Nejedlého 13, vždy od 9:00 do 12:00 hodin.

Zápis do logopedické třídy neprobíhá elektronicky!